Säännöt

§1 Rakenne

Pro-tour koostuu neljästä kaksipäiväisestä osakilpailusta. Pro-tourilla kunkin luokan voittaa eniten pisteitä kerännyt pelaaja. Yhteispisteisiin lasketaan kunkin pelaajan kolme parasta kilpailua.

Osakilpailut pelataan yhdellä tai useammalla vähintään 18-väyläisellä radalla siten, että kaikki saavat pelata vähintään kolme täyttä kierrosta.

Kilpailu on mahdollista toteuttaa siten, että osallistujat pelaavat toisena kilpailupäivänä yhden ja toisena kaksi kilpailukierrosta. Tällöin lohkojen kahden kierroksen päivät vuorottelevat osakilpailuissa. Tätä formaattia suositaan erityisesti silloin, kun olosuhteet eivät mahdollista kummankin lohkon pelaavan kaksi kierrosta ensimmäisenä kilpailupäivänä.

Osakilpailujärjestäjä voi hakea järjestettäväksi karsintakilpailun tourin osakilpailupaikkojen jakamiseksi. SFL hallitus käsittelee karsintakilpailuhakemukset tapauskohtaisesti. Mikäli karsintakilpailu myönnetään järjestettäväksi, se kilpaillaan tour-osakilpailun radalla varsinaista kilpailua edeltävänä päivänä väliaikalähdöin.

Mikäli kilpailun yhteydessä ei pelata karsintakilpailua, on järjestäjällä käytössään harkintansa mukaisesti enintään kolme villiä korttia.

§2 Luokat

Pro-tour kilpaillaan seuraavissa luokissa:

Avoin (MPO)
Naiset avoin (FPO)
Avoin 40 (MP40)
Naiset avoin 40 (FP40)
Avoin 50 (MP50)
Avoin 60  (MP60)

Kaikki edellä mainitut luokat järjestetään jokaisessa osakilpailussa. Muita luokkia ei pro-tour osakilpailuissa järjestetä.

§3 Osallistuminen

Vuonna 2019 pelaajan kelpoisuusvaatimukset luokkiin ovat seuraavat:

MPO
Luokka on avoin kaikille pelaajille ilman ikä- tai sukupuolivaatimuksia.

FPO
Luokka on avoin kaikille naispelaajille ilman ikävaatimuksia.

MP40
Luokka on avoin kaikille pelaajille jotka ovat yli 40-vuotiaita tai jotka täyttävät tänä vuonna 40 vuotta.

FP40
Luokka on avoin kaikille naispelaajille jotka ovat yli 40-vuotiaita tai jotka täyttävät tänä vuonna 40 vuotta.

MP50
Luokka on avoin kaikille pelaajille jotka ovat yli 50-vuotiaita tai jotka täyttävät tänä vuonna 50 vuotta.

MP60
Luokka on avoin kaikille pelaajille jotka ovat yli 60-vuotiaita tai jotka täyttävät tänä vuonna 60 vuotta.

Vuoden 2019 pro-tourille osallistuminen on avoin kaikille pelaajille, jotka täyttävät luokkakohtaisten vaatimusten lisäksi seuraavat ehdot:

Suomalaiset pelaajat:

SFL:n kilpailulisenssi, joka tulee olla voimassa kilpailuun ilmoittauduttaessa ja kilpailun aikana. PDGA sääntökoe (CO-testi) suoritettuna ja voimassa kilpailuhetkellä.

Ulkomaalaiset pelaajat:

PDGA:n jäsenyys, joka tulee olla voimassa kilpailuun ilmoittauduttaessa. PDGA sääntökoe (CO-testi) suoritettuna ja voimassa kilpailuhetkellä.

§4 Pisteiden lasku

Pro-tourin yhteispisteisiin lasketaan kultakin pelaajalta maksimissaan kolmen osakilpailun pisteet. Jos pelaaja on osallistunut neljään osakilpailuun, lasketaan hänen yhteispisteensä niistä kolmesta osakilpailusta, joissa hän on saanut eniten pisteitä.

Kunkin luokan voittaa pelaaja, jonka yhteispistemäärä on tourin päätyttyä suurin. Maksimipistemäärä on 300 pistettä. Osakilpailuissa pisteitä jaetaan seuraavasti:

Avoin

Sija 1

100

Sija 16

45

Sija 2

93

Sija 17

42

Sija 3

87

Sija 18

39

Sija 4

82

Sija 19

36

Sija 5

78

Sija 20

33

Sija 6

75

Sija 21

30

Sija 7

72

Sija 22

27

Sija 8

69

Sija 23

24

Sija 9

66

Sija 24

21

Sija 10

63

Sija 25

18

Sija 11

60

Sija 26

15

Sija 12

57

Sija 27

12

Sija 13

54

Sija 28

9

Sija 14

51

Sija 29

6

Sija 15

48

Sija 30

3

Muut luokat

Sija 1

100

Sija 5

40

Sija 2

80

Sija 6

30

Sija 3

65

Sija 7

20

Sija 4

52

Sija 8

10

 

Jos kaksi tai useampia pelaajia päätyy kilpailussa tasatulokseen, saa kukin näistä pelaajista heidän yhteisesti kattamiensa sijoitusten yhteenlasketut pisteet jaettuna tasatuloksissa olevien pelaajien lukumäärällä.

Ratkaisupelin kautta osakilpailun voittanut kilpailija saa täydet 100 tour-pistettä. Muiden ratkaisupelissä osakilpailuvoitosta olleiden kilpailijoiden pisteet määräytyvät (jaetun) 2. sijan mukaisesti.

Jaetuista sijoista saadut pisteet lasketaan tarvittaessa yhden desimaalin tarkkuudella, pyöristettynä tavanomaisten pyöristyssääntöjen mukaan.

Jos esimerkiksi avoimessa luokassa sijalla 29 on neljä pelaajaa, pelaajat jakavat sijojen 29, 30, 31 ja 32 pisteet 6, 3, 0 ja 0. Pisteet lasketaan yhteen ja jaetaan pelaajien lukumäärällä: 9/4=2,25. Sijan 29 jakavat pelaajat saavat siis kukin 2,3 pistettä. Seuraavaksi sijoittunut pelaaja saa 0 pistettä ja merkitään 33. Sijalle.

Kilpailun keskeyttäneille ei jaeta pisteitä.

Kaikissa luokissa ratkaistaan aina voittaja sudden death -menetelmällä, jossa pelataan väylä kerrallaan ja kilpailu päättyy heti eron tullessa. Heittojärjestys “sudden death” –menetelmässä määräytyy seuraavasti: paremman viimeisimmän kierroksen pelannut pelaaja aloittaa ensimmäisen “sudden death” -väylän. Tasatilanteessa tarkastellaan edeltäviä kierrostuloksia ja tarvittaessa arvotaan. Heittojärjestys on kiertävä, jossa ensimmäisen väylän avaaja heittää seuraavalla väylällä viimeisenä, jos ratkaisua ei ole syntynyt.

§5 Yhteispisteet

Jos kaksi tai useampia pelaajia päätyy kiertueen yhteispisteissä tasatulokseen sijalle 4. tai heikommin, sijoitus jaetaan.

Jos kaksi tai useampia pelaajia päätyy tourin lopuksi tasapisteisiin sijoille 1-3, verrataan pelaajien sijoituksia niissä osakilpailuissa, joista heille lasketaan pisteet yhteispisteisiin. Paremman loppusijoituksen saavuttaa pelaaja, jolla on enemmän osakilpailuvoittoja. Jos ollaan edelleen tasatilanteessa, verrattaan kakkossijoja, sitten kolmossijoja jne. Jos pelaaja on sijoittunut tarkasteltavassa osakilpailussa jaetulle sijalle, niin vertailussa sija katsotaan samanarvoiseksi kuin jos pelaaja olisi yksin saavuttanut kyseisen sijan.

Mikäli tourin yhteispisteissä sijoille 1.-3. sijoittuneet pelaajat ovat saavuttaneet täsmälleen samat sijoitukset, lopullinen sijoitus jaetaan tasapisteisiin päätyneiden kesken.

§6 Osakilpailun järjestäminen

SFL ja järjestävän jäsenseuran keskinäisiä vastuita, velvollisuuksia ja oikeuksia on määritelty erillisessä dokumentissa.

Kaupalliset oikeudet ja velvollisuudet

SFL varaa kiertueen kaupalliset oikeudet ja mediaoikeudet.

Kaupalliset oikeudet sisältävät tourin pääyhteistyökumppanuuden sekä yksinoikeuden myyntiin osakilpailupaikoilla kilpailun aikana. Osakilpailun hakijan on hakuvaiheessa ilmoitettava mahdollisista paikallisista kaupallisista sitoumuksista.

Osakilpailun järjestäjällä on oikeus hankkia osakilpailulle yhteistyökumppaneita, jotka eivät loukkaa kiertueen pääyhteistyökumppanin toimialaa. Osakilpailun yhteistyökumppanit eivät myöskään voi olla frisbeegolfin välinejälleenmyyjiä.

Mediaoikeuksien käytöstä ja luovutuksesta sovitaan erikseen SFL:n ja osakilpailun järjestäjän kesken.

Osallistumismaksu ja ilmoittautuminen

Osallistumismaksu on 70 euroa kaikissa kilpailuluokissa.

Pelaajien on ilmoittauduttava osakilpailuun Metrixissä vaadittuun määräaikaan mennessä. Osallistumismaksu on maksettava ennakkoon osakilpailun järjestäjän ilmoittamalle pankkitilille. Palkinnon maksua varten pelaajan on toimitettava kilpailunjärjestäjälle vaadittavat tiedot kirjallisesti.

Järjestäjä organisoi aikataulun ja pelitavan niin, että kisaan mahtuu vähintään 144 pelaajaa. Kilpailut pelataan kahdessa lohkossa, joista lohko A on varattu kokonaan avoimelle luokalle ja lohko B:ssä varataan alla olevat kiintiöt muille luokille. Mikäli luokan kiintiö ei täyty, jaetaan käyttämättä jääneet paikat ilmoittautumisjärjestyksessä lohkoittain.

Niissä kilpailuissa, joissa kaikki pelaavat lauantaina kaksi kierrosta, voidaan A-lohkoon sijoittaa muitakin luokkia, mikäli lohko ei täyty avoimen luokan pelaajista. Mikäli B-lohko ei tule täyteen ja avoimeen luokkaan ilmoittautuu A-lohkon paikkoja enemmän pelaajia, sijoitetaan alimman ratingin pelaajat B-lohkoon. Tasatilanteissa arvotaan.

Lohko A yhteensä vähintään 72 paikkaa (luokkien perässä suluissa kiintiöpaikat 2., 3. ja 4. kisaan sijoitusten perusteella)

MPO, minimi 72 paikkaa (15)

Lohko B, yhteensä vähintään 72 paikkaa seuraavasti:

MP40 28 (5)
FPO 20 (5)
MP50 16 (4)
FP40 4 (3)
MP60 4 (3)

Tourin toiseen, kolmanteen ja neljänteen osakilpailuun varataan 35 henkilökohtaista paikkaa, joilla varmistetaan että tourin yhteispisteissä MPO:n 15 parasta, MP40:n ja FPO:n viisi parasta, MP50:n neljä ja muiden luokkien kolme parasta pääsevät varmasti mukaan kilpailuun niin halutessaan.

Mikäli näitä paikkoja ei käytetä tai oikeutetut pelaajat muutenkin ehtivät normaalissa ilmoittautumisessa sisään, ne jaetaan seuraaville normaaliin tapaan.

Ilmoittautuminen (MPO)
MPO-luokkaan ilmoittautuminen suoritetaan kolmessa vaiheessa. Vaiheiden kesto on ohjeellinen. Mikäli järjestetään karsintakilpailu, siinä jaettavat paikat (5 paikkaa) varataan villikorttikiintiönä.

Vaihe 1.

 • henkilökohtaiset kiintiöpaikat
 • vain pelaajat joiden PDGA-rating on vähintään 970
 • maksun tulee näkyä järjestävän seuran ilmoittamalla tilillä määräaikaan mennessä (6 vrk)
 • 6 vrk määräajan umpeuduttua TD tarkistaa maksut ja poistaa maksamattomat
 • paikat jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä

Vaihe 2.

 • vain pelaajat joiden PDGA-rating on vähintään 940
 • maksun tulee näkyä järjestävän seuran ilmoittamalla tilillä määräaikaan mennessä (6 vrk)
 • 6 vrk määräajan umpeuduttua TD tarkistaa maksut ja poistaa maksamattomat paikat jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä

Vaihe 3.

 • kaikki pelaajat
 • paikat jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä

Ilmoittautuminen (MP40)
MP40-luokkaan ilmoittautuminen suoritetaan kahdessa vaiheessa. Mikäli järjestetään karsintakilpailu, siinä jaettavat osallistumisoikeudet (2 paikkaa) varataan villikorttikiintiönä.

Vaihe 1.

 • henkilökohtaiset kiintiöpaikat
 • vain pelaajat joiden PDGA-rating on vähintään 940
 • maksun tulee näkyä järjestävän seuran ilmoittamalla tilillä määräaikaan mennessä (6 vrk)
 • 6 vrk määräajan umpeuduttua TD tarkistaa maksut ja poistaa maksamattomat paikat jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä

Vaihe 2.

 • kaikki pelaajat
 • paikat jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä

Ilmoittautuminen (FPO)
FPO-luokkaan ilmoittautuminen suoritetaan kahdessa vaiheessa. Mikäli järjestetään karsintakilpailu, siinä jaettava osallistumisoikeus (1 paikka) varataan villikorttikiintiönä.

Vaihe 1.

 • henkilökohtaiset kiintiöpaikat
 • vain pelaajat joiden PDGA-rating on vähintään 850
 • maksun tulee näkyä järjestävän seuran ilmoittamalla tilillä määräaikaan mennessä (6 vrk)
 • 6 vrk määräajan umpeuduttua TD tarkistaa maksut ja poistaa maksamattomat
  paikat jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä

Vaihe 2.

 • kaikki pelaajat
 • paikat jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä

Ilmoittautuminen (FP40)
FP50-luokkaan ilmoittautuminen suoritetaan kahdessa vaiheessa.

Vaihe 1.

 • henkilökohtaiset kiintiöpaikat
 • vain pelaajat joiden PDGA-rating on vähintään 820
 • maksun tulee näkyä järjestävän seuran ilmoittamalla tilillä määräaikaan mennessä (6 vrk)
 • 6 vrk määräajan umpeuduttua TD tarkistaa maksut ja poistaa maksamattomat
  paikat jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä

Vaihe 2.

 • kaikki pelaajat
 • paikat jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä

Ilmoittautuminen (MP50)
MP50-luokkaan ilmoittautuminen suoritetaan kahdessa vaiheessa. Mikäli järjestetään karsintakilpailu, siinä jaettava MP50-luokan osallistumisoikeus (1 paikka) varataan villikorttikiintiönä.

Vaihe 1.

 • henkilökohtaiset kiintiöpaikat
 • vain pelaajat joiden PDGA-rating on vähintään 910
 • maksun tulee näkyä järjestävän seuran ilmoittamalla tilillä määräaikaan mennessä (6 vrk)
 • 6 vrk määräajan umpeuduttua TD tarkistaa maksut ja poistaa maksamattomat
  paikat jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä

Vaihe 2.

 • kaikki pelaajat
 • paikat jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä

Ilmoittautuminen (MP60)
MP60-luokkaan ilmoittautuminen suoritetaan kahdessa vaiheessa.

Vaihe 1.

 • henkilökohtaiset kiintiöpaikat
 • vain pelaajat joiden PDGA-rating on vähintään 880
 • maksun tulee näkyä järjestävän seuran ilmoittamalla tilillä määräaikaan mennessä (6 vrk)
 • 6 vrk määräajan umpeuduttua TD tarkistaa maksut ja poistaa maksamattomat
  paikat jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä

Vaihe 2.

 • kaikki pelaajat
 • paikat jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä

Palkinnot

Kaikissa luokissa jaetaan rahapalkinnot.

Osakilpailujen palkintorakenteena noudatetaan PDGA Europen top 25 % -ohjetta.

Kunkin pelaajan osallistumismaksusta jaetaan:

20 € kilpailun järjestäjälle (2018: 20eur)
15 € tourin loppupottiin (2018: 15eur)
35 € osakilpailun palkintopottiin, josta jaetaan 100 %. (2018: 35eur) = 50% osallistumismaksuista

SFL jakaa kunkin luokan yhteispisteissä kolmelle parhaalle muistopalkinnot ja parhaiten sijoittuneille rahabonuksia.

§7 Muita sääntöjä

Pro-tour pelataan PDGA:n voimassa olevilla säännöillä ja osakilpailut järjestetään PDGA International A-tier -kilpailuina.

Pro-tourilla noudatetaan antidopingin periaatteita. Kaikkien tupakkatuotteiden (tupakka, sikari, piippu, nuuska, purutupakka, sähkötupakka) käyttö on kierroksen aikana kielletty. Kielto on voimassa 2 min ilmoituksesta aina tuloskortin palautukseen saakka.

Protesti osakilpailusta pitää tehdä kirjallisena vuorokauden sisällä osakilpailun tulosten julkaisemisesta SFL:n hallitukselle. Protesti tulee jättää liiton toiminnanjohtajalle tai pro-tour-vastaavalle: toiminnanjohtaja@frisbeegolfliitto.fi / pdga@frisbeegolfliitto.fi. Väärin ilmoitetut osakilpailutulokset tai pisteet korjataan.

Järjestäjän on raportoitava ja toimitettava virallinen PDGA:n kisaraportti PDGA:lle ja SFL:n PDGA-maakoordinaattorille viikon sisällä osakilpailun päättymisestä. SFL:n toiminnanjohtaja ja maakoordinaattori auttavat tarvittaessa raportin täyttämisessä.

SFL:n hallitus pidättää oikeudet muutoksiin. 

Vuoden 2019 säännöt päivitetty 1.2.2019 (ensimmäisen vaiheen rating-rajat luokissa MPO, MP40 ja MP50).