Säännöt

Vuoden 2020 Prodigy Disc Pro Tourin säännöt, päivitetty 4.6.2020. SFL:n hallitus pidättää oikeudet muutoksiin.

§ 1 Rakenne

Pro-tour koostuu viidestä kolmipäiväisestä osakilpailusta. Pro-tourilla kunkin luokan voittaa eniten pisteitä kerännyt pelaaja. Yhteispisteisiin lasketaan kunkin pelaajan kolme parasta kilpailua.

Osakilpailut pelataan yhdellä tai useammalla vähintään 18-väyläisellä radalla siten, että kaikki saavat pelata vähintään kolme täyttä kierrosta.

Osakilpailut toteutetaan siten, että jokaisena kilpailupäivänä kussakin luokassa pelataan yksi pelikierros väliaikalähdöillä. 

Osakilpailujärjestäjä voi hakea järjestettäväksi karsintakilpailun tourin osakilpailupaikkojen jakamiseksi. SFL hallitus käsittelee karsintakilpailuhakemukset tapauskohtaisesti. Mikäli karsintakilpailu myönnetään järjestettäväksi, se kilpaillaan tour-osakilpailun radalla varsinaista kilpailua edeltävänä päivänä väliaikalähdöin.

Mikäli kilpailun yhteydessä ei pelata karsintakilpailua, on osakilpailujärjestäjällä käytössään harkintansa mukaisesti enintään kolme villiä korttia. Lisäksi kiertueen pääyhteistyökumppanilla on jaettavinaan kuhunkin osakilpailuun kolme villiä korttia.

§ 2 Luokat

Pro-tour kilpaillaan seuraavissa luokissa:

 • Avoin (MPO)
 • Naiset avoin (FPO)
 • Avoin 40 (MP40)
 • Naiset avoin 40 (FP40)
 • Avoin 50 (MP50)
 • Avoin 60  (MP60)

Kaikki edellä mainitut luokat järjestetään jokaisessa osakilpailussa. Muita luokkia ei pro-tour osakilpailuissa järjestetä.

§ 3 Osallistuminen

Vuonna 2020 pelaajan kelpoisuusvaatimukset luokkiin ovat seuraavat:

MPO
Luokka on avoin kaikille pelaajille ilman ikä- tai sukupuolivaatimuksia.

FPO
Luokka on avoin kaikille naispelaajille ilman ikävaatimuksia.

MP40
Luokka on avoin kaikille pelaajille jotka ovat yli 40-vuotiaita tai jotka täyttävät tänä vuonna 40 vuotta.

FP40
Luokka on avoin kaikille naispelaajille jotka ovat yli 40-vuotiaita tai jotka täyttävät tänä vuonna 40 vuotta.

MP50
Luokka on avoin kaikille pelaajille jotka ovat yli 50-vuotiaita tai jotka täyttävät tänä vuonna 50 vuotta.

MP60
Luokka on avoin kaikille pelaajille jotka ovat yli 60-vuotiaita tai jotka täyttävät tänä vuonna 60 vuotta.

Vuoden 2020 pro-tourille osallistuminen on avoin kaikille pelaajille, jotka täyttävät luokkakohtaisten vaatimusten lisäksi seuraavat ehdot:

 • Suomalaiset pelaajat: SFL:n kilpailulisenssi, joka tulee olla voimassa kilpailuun ilmoittauduttaessa ja kilpailun aikana. PDGA sääntökoe (CO-testi) suoritettuna ja voimassa kilpailuhetkellä.
 • Ulkomaalaiset pelaajat: PDGA:n jäsenyys, joka tulee olla voimassa kilpailuun ilmoittauduttaessa. PDGA sääntökoe (CO-testi) suoritettuna ja voimassa kilpailuhetkellä.

§ 4 Pisteiden lasku

Pro-tourin yhteispisteisiin lasketaan kultakin pelaajalta maksimissaan kolmen osakilpailun pisteet. Jos pelaaja on osallistunut neljään tai viiteen osakilpailuun, lasketaan hänen yhteispisteensä niistä kolmesta osakilpailusta, joissa hän on saanut eniten pisteitä.

Kunkin luokan voittaa pelaaja, jonka yhteispistemäärä on tourin päätyttyä suurin. Maksimipistemäärä on 300 pistettä. Osakilpailuissa pisteitä jaetaan seuraavasti:

Avoin (TOP30)

Sija 1 100 Sija 16 45
Sija 2 93 Sija 17 42
Sija 3 87 Sija 18 39
Sija 4 82 Sija 19 36
Sija 5 78 Sija 20 33
Sija 6 75 Sija 21 30
Sija 7 72 Sija 22 27
Sija 8 69 Sija 23 24
Sija 9 66 Sija 24 21
Sija 10 63 Sija 25 18
Sija 11 60 Sija 26 15
Sija 12 57 Sija 27 12
Sija 13 54 Sija 28 9
Sija 14 51 Sija 29 6
Sija 15 48 Sija 30 3

Muut luokat (TOP15)

Sija 1 100 Sija 9 42
Sija 2 90 Sija 10 36
Sija 3 82 Sija 11 30
Sija 4 74 Sija 12 24
Sija 5 67 Sija 13 18
Silja 6 60 Sija 14  12
Sija 7 54 Sija 15 6
Sija 8 48

 Jos kaksi tai useampia pelaajia päätyy kilpailussa tasatulokseen, saa kukin näistä pelaajista heidän yhteisesti kattamiensa sijoitusten yhteenlasketut pisteet jaettuna tasatuloksissa olevien pelaajien lukumäärällä.

Ratkaisupelin kautta osakilpailun voittanut kilpailija saa täydet 100 tour-pistettä. Muiden ratkaisupelissä osakilpailuvoitosta olleiden kilpailijoiden pisteet määräytyvät (jaetun) 2. sijan mukaisesti.

Jaetuista sijoista saadut pisteet lasketaan tarvittaessa yhden desimaalin tarkkuudella, pyöristettynä tavanomaisten pyöristyssääntöjen mukaan.

Jos esimerkiksi avoimessa luokassa sijalla 29 on neljä pelaajaa, pelaajat jakavat sijojen 29, 30, 31 ja 32 pisteet 6, 3, 0 ja 0. Pisteet lasketaan yhteen ja jaetaan pelaajien lukumäärällä: 9/4=2,25. Sijan 29 jakavat pelaajat saavat siis kukin 2,3 pistettä. Seuraavaksi sijoittunut pelaaja saa 0 pistettä ja merkitään 33. Sijalle.

Kilpailun keskeyttäneille ei jaeta pisteitä.

Kaikissa luokissa ratkaistaan aina voittaja sudden death -menetelmällä, jossa pelataan väylä kerrallaan ja kilpailu päättyy heti eron tullessa. Heittojärjestys “sudden death” –menetelmässä määräytyy seuraavasti: paremman viimeisimmän kierroksen pelannut pelaaja aloittaa ensimmäisen “sudden death” -väylän. Tasatilanteessa tarkastellaan edeltäviä kierrostuloksia ja tarvittaessa arvotaan. Heittojärjestys on kiertävä, jossa ensimmäisen väylän avaaja heittää seuraavalla väylällä viimeisenä, jos ratkaisua ei ole syntynyt.

§ 5 Yhteispisteet

Jos kaksi tai useampia pelaajia päätyy kiertueen yhteispisteissä tasatulokseen sijalle 4. tai heikommin, sijoitus jaetaan.

Jos kaksi tai useampia pelaajia päätyy tourin lopuksi tasapisteisiin sijoille 1-3, verrataan pelaajien sijoituksia niissä osakilpailuissa, joista heille lasketaan pisteet yhteispisteisiin. Paremman loppusijoituksen saavuttaa pelaaja, jolla on enemmän osakilpailuvoittoja. Jos ollaan edelleen tasatilanteessa, verrattaan kakkossijoja, sitten kolmossijoja jne. Jos pelaaja on sijoittunut tarkasteltavassa osakilpailussa jaetulle sijalle, niin vertailussa sija katsotaan samanarvoiseksi kuin jos pelaaja olisi yksin saavuttanut kyseisen sijan.

Mikäli tourin yhteispisteissä sijoille 1.-3. sijoittuneet pelaajat ovat saavuttaneet täsmälleen samat sijoitukset, lopullinen sijoitus jaetaan tasapisteisiin päätyneiden kesken.

§ 6 Osakilpailun järjestäminen

SFL ja järjestävän jäsenseuran keskinäisiä vastuita, velvollisuuksia ja oikeuksia on määritelty erillisessä dokumentissa.

Kaupalliset oikeudet ja velvollisuudet

SFL ja pääyhteistyökumppani Prodigy Disc Europe varaavat kiertueen kaupalliset oikeudet ja mediaoikeudet. Kaupalliset oikeudet sisältävät pääyhteistyökumppanuuden, yksinoikeuden myyntiin osakilpailupaikoilla sekä mainostilat. Osakilpailuiden järjestäjät voivat hankkia omia yhteistyökumppaneita, mutta näistä tulee ilmoitta kiertueen pääsponsorille. Osakilpailun yhteistyökumppanit eivät myöskään voi olla frisbeegolfin välinejälleenmyyjiä.

Mediaoikeuksien käytöstä ja luovutuksesta on sovittava erikseen SFL:n, Prodigy Disc Europen ja osakilpailujärjestäjän kesken. Prodigy Disc Europella on yksinoikeus kiertueen videotuotantoon.

Osallistumismaksu ja ilmoittautuminen

Osallistumismaksu on 80 euroa kaikissa kilpailuluokissa.

Pelaajien on ilmoittauduttava osakilpailuun Metrixissä vaadittuun määräaikaan mennessä. Osallistumismaksu on maksettava ennakkoon osakilpailun järjestäjän ilmoittamalle pankkitilille. Palkinnon maksua varten pelaajan on toimitettava kilpailunjärjestäjälle vaadittavat tiedot kirjallisesti.

Alustavat pelaajamäärät luokittain (luokkien perässä suluissa kiintiöpaikat 2., 3., 4. ja 5. kisaan sijoitusten perusteella):

 • MPO –  72 paikkaa (joista 15 tourin yhteispisteiden perusteella varattuja)
 • FPO – 20 (5)
 • MP40 – 32 paikkaa (5)
 • FP40 – 8 paikkaa (3)
 • MP50 – 16 paikkaa (4)
 • MP60 – 8 paikkaa (3)
 • Lisäksi 6 villiä korttia osakilpailua kohden

Järjestäjän tulee täyttää vapaaksi jääneet luokkakohtaiset kiintiöpaikat muihin luokkiin ilmoittautumisjärjestyksessä. 

Päivitys 4.6.2020: SFL ja osakilpailujärjestäjät pidättävät oikeuden osakilpailukohtaisen pelaajamäärän kaventamiseen, mikäli se on koronavirustilanteen aiheuttamien poikkeusjärjestelyiden puitteissa tarpeen. 

Tourin toiseen, kolmanteen, neljänteen ja viidenteen osakilpailuun varataan 35 henkilökohtaista paikkaa, joilla varmistetaan että tourin yhteispisteissä MPO:n 15 parasta, MP40:n ja FPO:n viisi parasta, MP50:n neljä ja muiden luokkien kolme parasta pääsevät varmasti mukaan kilpailuun niin halutessaan.

Mikäli näitä paikkoja ei käytetä tai oikeutetut pelaajat muutenkin ehtivät normaalissa ilmoittautumisessa sisään, ne jaetaan seuraaville normaaliin tapaan.

Ilmoittautuminen (MPO)

MPO-luokkaan ilmoittautuminen suoritetaan kolmessa vaiheessa. Mikäli järjestetään karsintakilpailu, siinä jaettavat paikat varataan villikorttikiintiönä.

Vaihe 1.

 • henkilökohtaiset kiintiöpaikat
 • vain pelaajat joiden PDGA-rating on vähintään 970
 • maksun tulee näkyä järjestävän seuran ilmoittamalla tilillä järjestäjän ilmoittamaan määräaikaan mennessä
 • määräajan umpeuduttua TD tarkistaa maksut ja poistaa maksamattomat
 • paikat jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä

Vaihe 2.

 • vain pelaajat joiden PDGA-rating on vähintään 940
 • maksun tulee näkyä järjestävän seuran ilmoittamalla tilillä järjestäjän ilmoittamaan määräaikaan mennessä
 • määräajan umpeuduttua TD tarkistaa maksut ja poistaa maksamattomat
 • paikat jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä

Vaihe 3.

 • kaikki pelaajat
 • paikat jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä

Ilmoittautuminen (MP40)

MP40-luokkaan ilmoittautuminen suoritetaan kahdessa vaiheessa. Mikäli järjestetään karsintakilpailu, siinä jaettavat paikat varataan villikorttikiintiönä.

Vaihe 1.

 • henkilökohtaiset kiintiöpaikat
 • vain pelaajat joiden PDGA-rating on vähintään 940
 • maksun tulee näkyä järjestävän seuran ilmoittamalla tilillä järjestäjän ilmoittamaan määräaikaan mennessä
 • määräajan umpeuduttua TD tarkistaa maksut ja poistaa maksamattomat
 • paikat jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä

Vaihe 2.

 • kaikki pelaajat
 • paikat jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä

Ilmoittautuminen (FPO)

FPO-luokkaan ilmoittautuminen suoritetaan kahdessa vaiheessa. Mikäli järjestetään karsintakilpailu, siinä jaettavat paikat varataan villikorttikiintiönä.

Vaihe 1.

 • henkilökohtaiset kiintiöpaikat
 • vain pelaajat joiden PDGA-rating on vähintään 850
 • maksun tulee näkyä järjestävän seuran ilmoittamalla tilillä järjestäjän ilmoittamaan määräaikaan mennessä
 • määräajan umpeuduttua TD tarkistaa maksut ja poistaa maksamattomat
 • paikat jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä

Vaihe 2.

 • kaikki pelaajat
 • paikat jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä

Ilmoittautuminen (FP40)

FP50-luokkaan ilmoittautuminen suoritetaan kahdessa vaiheessa. Mikäli järjestetään karsintakilpailu, siinä jaettavat paikat varataan villikorttikiintiönä.

Vaihe 1.

 • henkilökohtaiset kiintiöpaikat
 • vain pelaajat joiden PDGA-rating on vähintään 820
 • maksun tulee näkyä järjestävän seuran ilmoittamalla tilillä järjestäjän ilmoittamaan määräaikaan mennessä
 • määräajan umpeuduttua TD tarkistaa maksut ja poistaa maksamattomat
 • paikat jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä

Vaihe 2.

 • kaikki pelaajat
 • paikat jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä

Ilmoittautuminen (MP50)

MP50-luokkaan ilmoittautuminen suoritetaan kahdessa vaiheessa. Mikäli järjestetään karsintakilpailu, siinä jaettavat paikat varataan villikorttikiintiönä.

Vaihe 1.

 • henkilökohtaiset kiintiöpaikat
 • vain pelaajat joiden PDGA-rating on vähintään 910
 • maksun tulee näkyä järjestävän seuran ilmoittamalla tilillä järjestäjän ilmoittamaan määräaikaan mennessä
 • määräajan umpeuduttua TD tarkistaa maksut ja poistaa maksamattomat
 • paikat jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä

Vaihe 2.

 • kaikki pelaajat
 • paikat jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä

Ilmoittautuminen (MP60)

MP60-luokkaan ilmoittautuminen suoritetaan kahdessa vaiheessa. Mikäli järjestetään karsintakilpailu, siinä jaettavat paikat varataan villikorttikiintiönä.

Vaihe 1.

 • henkilökohtaiset kiintiöpaikat
 • vain pelaajat joiden PDGA-rating on vähintään 880
 • maksun tulee näkyä järjestävän seuran ilmoittamalla tilillä järjestäjän ilmoittamaan määräaikaan mennessä
 • määräajan umpeuduttua TD tarkistaa maksut ja poistaa maksamattomat
 • paikat jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä

Vaihe 2.

 • kaikki pelaajat
 • paikat jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä

Palkinnot

Kaikissa luokissa jaetaan rahapalkinnot.

Osakilpailujen palkintorakenteena noudatetaan PDGA Europen top 25 % -ohjetta.

Kunkin pelaajan osallistumismaksusta jaetaan:
20 € kilpailun järjestäjälle (2018: 20eur)
15 € tourin loppupottiin (2018: 15eur)
45 € osakilpailun palkintopottiin, josta jaetaan 100 %. (2018: 35eur) 

Pääyhteistyökumppani maksaa vähintään 1000 e/osakilpailu lisättyä palkintorahaa.

SFL jakaa kunkin luokan yhteispisteissä kolmelle parhaalle muistopalkinnot ja parhaiten sijoittuneille rahabonuksia.

§ 7 Muita sääntöjä

Pro-tour pelataan PDGA:n voimassa olevilla säännöillä ja osakilpailut järjestetään PDGA International A-tier -kilpailuina.

Pro-tourilla noudatetaan antidopingin periaatteita. Kaikkien tupakkatuotteiden (tupakka, sikari, piippu, nuuska, purutupakka, sähkötupakka) käyttö on kierroksen aikana kielletty. Kielto on voimassa 2 min ilmoituksesta aina tuloskortin palautukseen saakka.

Protesti osakilpailusta pitää tehdä kirjallisena vuorokauden sisällä osakilpailun tulosten julkaisemisesta SFL:n hallitukselle. Protesti tulee jättää liiton toiminnanjohtajalle tai pro-tour-vastaavalle: toiminnanjohtaja@frisbeegolfliitto.fi / pdga@frisbeegolfliitto.fi. Väärin ilmoitetut osakilpailutulokset tai pisteet korjataan.

Järjestäjän on raportoitava ja toimitettava virallinen PDGA:n kisaraportti PDGA:lle ja SFL:n PDGA-maakoordinaattorille viikon sisällä osakilpailun päättymisestä. SFL:n toiminnanjohtaja ja maakoordinaattori auttavat tarvittaessa raportin täyttämisessä.

SFL:n hallitus pidättää oikeudet muutoksiin.